Ръководен екип на БАДО

БАДО е мултидисциплинарна формация, създадена от видни онкодерматолози през 2018 г. с мисията да изгради връзка между всички специалисти, ангажирани в диагностика, лечение и проследяване на пациенти с кожни онкологични заболявания.

Щастливи сме, че изградихме успешно функционираща мултидисциплинарна общност от специалисти из цялата страна, ангажирани с дермато-онкологичните заболявания.

Съучредител и председател на БАДО

Гергана Шаламанова

Съучредител и секретар на БАДО

Д-р Ива Гаврилова, д.м.

Учредител на БАДО

Мария Капон

Член на УС

Д-р Александър Цветанов Герасимов