Мария Капон

Учредител на Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО)
Създател на „Меланом пациентска общност в България“

Мария Капон е политик, общественик, народен представител в 40, 45 и 46 НС.
Инициатор за създаването на Фонда за асистирана репродукция.

Преборва се в НС за осигуряване на лекарства за деца с редки и генетични заболявания.

Оглавява протеста за възстановяване реимбурсирането на нови и иновативни лекарства за онкоболни.