Членство

Членство в БАДО

Членуването в Сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на дермато-онкологията, приема устава, целите и задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.

Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, в която се заявява съгласие с Устава на БАДО, както и попълнен формуляр за Заявка за Членство.

Изпратете попълнената форма на адрес:

  • Д-р Гергана Шаламанова – Председател на БАДО
  • Адрес: ул. Александър Стамболийски 2А, Пловдив 4004
  • Имейл: info@bado.bg

Защо да членувам

Експертиза на световно ниво

БАДО е общност от висококвалифицирани специалисти по дермато-онкология, които развиват и споделят най-добрите практики, стандарти и иновации в диагностиката и лечението и меланом и редки кожни тумори.

Професионално развитие

Достъп до надеждна и навременна информация за най-новите научни постижения и курирани новини в областта на дермато-онкологията. Подкрепа за професионалното развитие на членовете чрез образователни програми и ресурси, които отговарят на нуждите им на всеки етап от тяхната кариера.

Мултидисциплинарно сътрудничество

Ние осигуряваме възможност за колаборация между колеги от всички специалности, свързани с диагностиката, лечението и проследяването на злокачествени кожни тумори и мултидисциплинарно сътрудничество.

Присъединете се

Документи за изтегляне:

Стъпка

Попълнете Формуляр за Членство

Стъпка

Подпишете Устав на БАДО

Стъпка

Изпратете на имейл info@bado.bg – Д-р Гергана Шаламанова – Председател на БАДО