За БАДО

Дейността на БАДО

Дейността на БАДО включва множество инициативи на локално и международно ниво.

БАДО задава, обобщава и формулира най-актуалните стандарти в лечението на дермато-онкологичните заболявания.

Организира симпозиуми, конгреси, семинари и обучителни модули в областта на дермато онкологията.

Сформира мултидисциплинарна общност от специалисти, участващи в диагностика, лечение и проследяване на дермато-онкологични заболявания с цел обмен на опит и идеи.

Координира клинични проучвания.

Създава, развива успешно и представлява единствения по рода си национален регистър за пациенти с малигнен меланом BGMelaReg, представител на Европейския меланомен регистър EUMelaReg в страната. С изградената мрежа и регистър BGMelaRеg създава възможност за участие на страната ни в международни проучвания за подобряване лечението на пациенти с малигнен меланом, презентиране на резултати в престижни международни форуми и публикации в научни списания.

Публикува научни доклади, проучвания, постижения в сферата, както и специфични клинични случаи.

Допринася за иновациите в областта на лечението и подобряване на качеството на живота на пациентите.

БАДО организира поредица от социални събития с цел популяризиране и подобряване превенцията и профилактиката на кожни злокачествени заболявания.

Към 31.12.2023 г. в оганизацията членуват повече от 220 медицински специалисти.

Цели на организацията

Информираност

Наша основна цел е да дадем достъп на медицинската общност в България до най-новите постижения и съвременни методи на лечение в областта на дермато-онкологията.

Контакти

Създаваме възможност за регулярни срещи между специалистите с цел обмяна на опит и обучение, онлайн консултации с колеги специалисти по трудно решими казуси, както и участието на нашата медицинска общност в международни форуми и проучвания.

Превенция

Целим повишаване качеството на живота на нашите пациенти и максимална информираност на обществото с цел превенция на злокачествените кожни образувания.

Членство

Какви специалисти са членове на БАДО?

Членове на БАДО са специалисти дерматолози, онкодерматолози, патолози, клинични лаборанти, имунолози, хирурзи, гинеколози, уролози, лъчетерапевти, медицински онколози, нуклеарни медици, специалисти по образна диагностика, педиатри и хирурзи педиатри, фармацевти, специалисти в сферата на имуносвързана токсичност (ендокринолози, пулмолози, гастроентеролози,кардиолози, невролози, ревматолози и др.) психолози, социални работници, рехабилитатори, специалисти по медицински грижи и др.

Присъединяването към БАДО ви прави член на мултидисциплинарна организация с широк кръг от дейности, които подпомагат професионалното развитие на нейните членове, създаването на професионални контакти, иновациите и съвременното и адекватно лечение на пациентите с онко-дерматологични заболявания

Членство в БАДО

Присъединете се към БАДО, за да се възползвате от достъп до актуална професионална информация и контакти с международни специализирани организации, както и да участвате активно в дейността на организацията.

Партньори

„Меланом пациентска общност в България“ (МПОБ) е организация на пациентите, диагностицирани с онко-дерматологични заболявания, която предоставя подкрепа и информация за подобряване качеството на живот и иновации в лечението.