Издателска дейност на БАДО

Списание БАДО

Асоциацията издава специализирано списание в печатен и дигитален вариант, което представя научни публикации и актуална информация в областта.

Социални помагала

БАДО участва активно в популяризирането и подобряването на превенцията и профилактиката на онкологични кожни заболявания, както и увеличаване познанието за ранна диагностика. Асоциацията издава редица социални помагала в помощ на пациентите и организира социални събития с такава насоченост. От тази година е даден старт и на ежегодното провеждане на детския фестивал “Fun in the sun” с цел познание сред децата, подрастващите и техните родители как да се пазят от слънцето.

Научни публикации

Приносът към напредъка в лечението и иновациите се дължи на всички специалисти, които работят в борбата с онко-дерматологичните заболявания. Асоциацията високо цени приноса на всеки един от тях, който споделя своя клиничен опит, проучванията и направените изводи.

Членство в БАДО

Присъединете се към БАДО, за да се възползвате от достъп до актуална професионална информация и контакти с международни специализирани организации, както и да участвате активно в дейността на организацията.

Партньори

„Меланом пациентска общност в България“ (МПОБ) е организация на пациентите, диагностицирани с онко-дерматологични заболявания, която предоставя подкрепа и информация за подобряване качеството на живот и иновации в лечението.