Българска Асоциация по дермато-онкология

Дейността на БАДО

БАДО е неправителствена мултидисциплинарна организация, която е създадена с цел да обедини усилията на всички специалисти в България, ангажирани в борбата с дермато-онкологичните заболявания и да подпомога дейността на научната общност.

Организацията представя стандартите за диагностика, лечение и проследяване на дермато-онкологичните заболявания, предоставя достъп до систематизирана нова информация и участие в международни проучвания, организира симпозиуми и семинари, както и участва активно в подобряване на профилактичните мерки сред общността и подобряване на качеството на живот на пациентите.

Предстоящи събития

Членство в БАДО

Присъединете се към БАДО, за да се възползвате от достъп до актуална професионална информация и контакти с международни специализирани организации, както и да участвате активно в дейността на организацията.

Партньори

„Меланом пациентска общност в България“ (МПОБ) е организация на пациентите, диагностицирани с онко-дерматологични заболявания, която предоставя подкрепа и информация за подобряване качеството на живот и иновации в лечението.

Поклон пред паметта
на доц. д-р Красимир Киров!

Отиде си един достоен български лекар, който изпълняваше своя професионален и морален дълг със сърце и любов.

Той респектираше с интелект тези, които дори минаваха покрай живота му. А щастливците можеха да черпят от неизчерпаемото знание с шепи.

Доцент Киров създаде хора, които и днес връщат живота в нас. Той научи всички ни да пазим този ценен Божи дар. Той имаше благословението и щедростта да дава! Щастливи сме че го имаме!

Неговото място в Българската асоциация по дермато-онкология остава почетно за поколенията.