Партньори

За меланом
пациентска общност България

МПОБ е организация на пациентите в България, диагностицирани с онко-дерматологични заболявания, която предоставя подкрепа и информация за подобряване качеството на живот и иновации в лечението.
Хора с наскоро поставена диагноза, преминаващите през различни етапи на лечение или полагащите грижа за тях, могат да се свържат с други хора, засегнати от рака, и да споделят опит, да получат съдействие и практически съвети за справяне със страничните ефекти на заболяването и неговото лечение.

Мисията на МПОБ е да се превърне в ядро от знания и подкрепа за пациентите с меланом и техните семейства. Защитена среда за споделяне и дискусии, които да разсеят страховете им, и да даде перспектива за качеството на живот, благодарение на новите терапии и възможностите на науката. В МПОБ искаме да създадем общност, която е информирана и стъпва на споделянето, знанието и волята – така можем да преминем по трудния път.

Списък с болници

УСБАЛ по онкология, гр. София

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София е водещо лечебно заведение за профилактика, диагностика и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания. Разполага със съвременна база, квалифициран екип и високотехнологично оборудване за интегрирана, достъпна, комплексна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията. Клиниката по онкодерматология е единствената по рода си, с над 50-годишна история в комплексното лечение на пациенти с малигнен меланом и други злокачествени кожни тумори. Водещият онкодерматолог и хирург доц. Красимир Киров въведе и разработи у нас оперативното стадиране, посредством сентинелна биопсия, от далечната 1993 г. и утвърди стандарти по хирургично лечение на кожни тумори, изпълнявани и до днес от хирурзи онколози.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е най-голямото лечебно заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. В Клиниката по дерматология и венерология е изграден екип от водещи дерматолози в страна със сериозен и дългогодишен опит в диагностицирането на кожни тумори. Отделението по медицинска онкология предоставя високоспециализирана грижа и лечение на пациенти по клинична пътека и дневен стационар за еднодневни лекарствени терапии по амбулаторна процедура. УМБАЛ Токуда е призната за Научна организация от Министерство на образованието и науката.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост - Онкологичен център, гр. София

Клиниката по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост е модерно болнично заведение за комплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Предлага изключителни възможности за диагностика и авангардно лечение, чрез противотуморно лекарствено лечение (имунотерапия, прицелна и химиотерапия). Тук се приемат, диагностицират, стадират, лекуват и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори.

МБАЛ "Света София"

МБАЛ „Света София“ е динамично развиваща се модерна болница, която предоставя цялостна грижа за лечение, възстановяване и поддържане здравето на пациентите, съобразно най-добрите медицински практики и стандарти. Разполага с диагностично-консултативен блок, стационарен блок с над 20 отделения, учебно-преподавателски и научно-изследователски център, звена за физиотерапия, следоперативна рехабилитация, долекуване и продължително лечение, палиативни грижи, школа по плуване. В болницата успешно се диагностицират и лекуват оперативно пациенти с кожни тумори в ранен стадий. Клиниката по медицинска онкология предлага специализирана и високо квалифицирана грижа в системното лечение на редица онкологични тумори, в т.ч. и малигнен меланом.

МБАЛ „Надежда“

МБАЛ „Надежда“ е единствена по рода си болница за женско здраве. Интердисциплинарен екип от доказани специалисти, обединява сили около обща кауза – да дадат на жената най-пълноценната грижа, която заслужава. Болницата разполага с отделение по медицинска онкология, събрало редица специалисти в грижата за множество онкологични заболявания, в т.ч. и малигнения меланом. Болница „Надежда“, с грижа за пациентите с онкологични заболявания, дава шанс и подкрепя репродуктивно съхранение и плануване преди започване на терапия, с програмата си zapazi.me. „Прилагаме индивидуален подход в лечението на пациентите си и извървяваме пътя заедно с тях. Работим не просто с ум и ръце, а с цялото си сърце” – е мотото на екипа.

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” е създадена през 1936 година. Тя е търговско дружество със 100% държавно участие. В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия. Разполага с клиника по медицинска онкология и лъчелечение с дългогодишна история и доказани специалисти.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика. Разполага с отлично подготвени специалисти, много от които пионери в своята област. Оборудвана е с последно поколение медицинска апаратура, която позволява извършването на медицински дейности с изключителна сложност. В Клиниката по хематология и онкология се извършва диагностично-лечебна, научна и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната хематология и медицинска онкология. Клиниката по неврохирургия е сред водещите в страната и с дългогодишен опит в оперативното лечение на пациенти с мозъчни метастази, в т.ч. и при метастатичен малигнен меланом.

КОЦ - Пловдив

”Комплексен онкологичен център – Пловдив” е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над 18 години. Осигурява съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии и стандарти. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал ù отреждат водещо място сред лечебните заведения в България. Това е и вторият по големина център за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с кожни онкологични заболявани и по-специално – малигнен меланом. Клиниката има сериозен опит и традиции в системното лечение с иновативни средства.

МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище

Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище е модерно и иновативно лечебно заведение, което приема и се грижи за здравето на пациенти от цялата страна. Болницата предлага пълноценна комплексна грижа под един покрив, в съчетание с висок професионализъм от страна на специалистите и съвременна медицинска техника от последно поколение. Онкологичният център в болницата включва отделения по медицинска онкология, нуклеарна медицина и лъчелечение на световно ниво.

КОЦ – Бургас

”Комплексен онкологичен център – Бургас” е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната, която се състои от 13 онкологични диспансера и 3 национални специализирани болници. Осигурява съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Отговаря на изискванията и осъществява дейност съгласно Медицински стандарт по Медицинска онкология.

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“– Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Разполага с 1 290 легла и 103 места за краткотраен престой, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. От 2022 г. лечебното заведение е определено за университетска болница.

СБАЛОЗ “Д-р Марко Антонов Марков“, гр. Варна

СБАЛОЗ „Марко Антонов Марков“ – Варна е високоспециализирано лечебно заведение за диагностициране и лечение на пациенти с онкологични заболявания, използвайки модерни методи и високотехнологична апаратура. В болницата ни работят водещи специалисти в България с дългогодишен опит в лечението на онкозаболявания. Модерната база, оборудване и експертиза позволяват на лечебното заведение да предложи най-добрата грижа и качествена медицинска помощ на своите пациенти.

Клиника по Онкологична хирургия - УМБАЛ "Д-р Г. Странски", гр. Плевен

Клиниката по Онкологична Хирургия е отделна функционалнообособена административна и териториална структура на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски”, гр. Плевен. Клиниката има над 40-годишен опит в овладяването, внедряването и разразботването на оперативни методи за диагностика и лечение на онкологични заболявания, в т.ч. и малигнен меланом. Разполага с модерна апаратура за извършване на големи по обем и сложност операции по открит, лапароскопски и роботизиран начин. Към клиниката функционира студентска научно-изследователска група по Онкологична хирургия.

МБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен

Съдържание
„Сърце и мозък“, гр. Плевен е модерна, високотехнологична, съвременно оборудвана университетска многопрофилна болница за активно лечение, част от структурата на Български кардиологичен институт. Клиниката по медицинска онкология извършва съвременно лекарствено лечение на всички видове злокачествени солидни тумори, лъчелечение и разполага със съвременен сектор за клинични проучвания на иновативни лекарствени терапии.

КОЦ – Русе

”Комплексен онкологичен център – Русе” е специализирано лечебно заведение, чиято мисия е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак. Разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология. В структурата му действат също така клинична лаборатория и консултативно-диагностични кабинети.

КОЦ – Враца

”Комплексен онкологичен център – Враца” е високоспециализирано лечебно заведение за онкомедицинска грижа, което работи в съответствие с националните и европейски стандарти за борба с онкологичните заболявания. Центърът извършва активно издирване, диагностициране, регистриране, лечение и периодично наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози в България. Мисията на екипа е повишаване качествота на лечение и живот на пациенти с онкологични заболявания и на техните близки.

Помощ от специалисти

Българската асоциация по дермато-онкология е общност от висококвалифицирани специалисти по дермато-онкология и мултидисциплинарна експертиза, свързана с цялостния процес на диагностика, лечение и проследяване на злокачествени кожни тумори. Ние споделяме и прилагаме най-добрите практики, стандарти и иновации в лечението и грижите за рака на кожата – това е най-ценното, което БАДО и лекарите, членуващи в организацията, могат да предоставят на пациентите с меланом.

Ако желаете да Ви насочим към конкретен специалист или имате нужда от второ мнение, не се колебайте да се свържете с нас.

Партньорски организации

Меланом пациентска общност в България

МПОБ е организация на пациентите в България, диагностицирани с онко-дерматологични заболявания, която предоставя подкрепа и информация за подобряване качеството на живот и иновации в лечението.
Хора с наскоро поставена диагноза, преминаващите през различни етапи на лечение или полагащите грижа за тях, могат да се свържат с други хора, засегнати от рака и да споделят опит, да получат съдействие и практически съвети за справяне със страничните ефекти на заболяването и неговото лечение.
Мисията на МБОП е да се превърне в ядро от знания и подкрепа за пациентите с меланом и техните семейства. Защитена среда за споделяне и дискусии, които да разсеят страховете им и да даде перспектива за качеството на живот, благодарение на новите терапии и възможностите на науката. В МПОБ искаме да създадем общност, която е информирана и стъпва на споделянето, знанието и волята – така можем да преминем по трудния път.

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания

АПОЗ е неправителствена организация, чиято мисия е да оказва емоционална грижа и подкрепа, в партньорство с медицината, за качествен живот с онкологични заболявания. Създадена през 2004 г., асоциацията активно работи за промяна на отношението и за обществено приемане на онкоболните, като се застъпва за правата на пациентите, качествено и достъпно лечение на всички видове онкологични заболявания.
Мотото на АПОЗ е „За нас времето е ценност“.

Фондация „Една от 8“

Фондация „Една от 8“ е неправителствена организация в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и техните близки. Основана е през 2013 г. от известната телевизионна водеща Нана Гладуиш, която превърна своята лична битка с болестта в кауза от национален мащаб.
Мисията на „Една от 8“ е да помогне за ранно откриване на рак на гърдата и да достигне до жени, засегнати от рака, като предоставя безплатна информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа.
„За нас е от изключително значение жените с рак на гърдата и техните близки да запазят качеството си на живот и да продължават да се реализират успешно и пълноценно в обществото“, казват от екипа на „една от 8“.