Д-р Гергана Шаламанова

Съучредител и председател на Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО)

Специалист по Онкология и по Дерматология и венерология, с обучения в няколко европейски клиники по онкология.

Повече от 20 години е Началник на отделението по Медицинска онкология и онкологични заболявания в кожните болести в Комплексния онкологичен център – Пловдив.

Участва като главен изследовател в клинични изпитвания на иновативни терапии.