Представители на БАДО участваха в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Мюнхен, Германия

Д-р Ива Гаврилова и д-р Наташа Цекова, учредители на Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) и д-р Желязко Арабаджиев, началник отделение по медицинска онкология в Болница Токуда (Acibadem Cityclinic) взеха участие в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология – ЕСМО (European Society for Medical Oncology, ESMO) в Мюнхен, Германия, който се проведе от 19 до 23 октомври.

Българските лекари участваха в обсъжданията на възможностите за провеждане на адювантна терапия на малигнен меланом чрез прецизно лечение още в ранен и неметастазирал стадий на заболяването с моно и комбинирани терапии. Най-модерните тенденции в медицината са именно избор на подходяща лекарствена терапия, приложена след оперативното лечение на първичния тумор и/или лимфни метастази, с цел подобряване на прогнозата и удължаване на преживяемостта.

Водещите учени в света и фармацевтичната индустрия продължават да инвестират и в търсенето на комбинации от лекарства, които приложени заедно имат по-добър ефект, отколкото приложени поотделно. Този подход на лечение преодолява резистентността на раковите клетки към стандартния тип приложение на едно или друго лекарство.

Европейско дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology, ESMO) е професионална организация по медицинска онкология в Европа, в която членуват над 13 000 специалисти (онколози, хирурзи, лъчетерапевти и други) от над 130 държави. Организацията е основана през 1975 г. и носи сегашното си име от 1980-та.

ESMO се грижи за следдипломно обучение в клиничната практика на онкологичните заболявания и научните изследвания в онкологията; издава препоръки за лечение, основани на медицина на доказателствата, както и знаковото за онкологията издание Annals of Oncology. Насоките на ESMO за клиничната практика се издават за различните локализации и имат за цел на помагат на онколозите да полагат максимално добри грижи за своите пациенти. Заедно с Европейските дружества по онкология, ESMO организира 4 конференции всяка година, посветени на рак на гърдата, рак на белия дроб, гастроинтестинални и генитоуринарни видове рак.

За повече информация можете да се обърнете към д-р Ива Гаврилова на тел.: 088 86 76 806.