"Академия Меланом" 2023

Меланомът – хронично заболяване, с шанс за добър контрол дори в напреднал стадий

Макар и малък процент от всички злокачествени заболявания на кожата, меланомите са причина за повечето смъртни случаи от кожни ракови заболявания. Последните разработки и одобрения на таргетни агенти и имунотерапия значително промениха пейзажа на терапията на злокачествени заболявания в стадий III-IV и подобриха прогнозите за пациентите с напреднал меланом.

Това безпрецедентно развитие намери отражение в богатия клиничен опит различни направления, представен от д-р Гергана Шаламанова – началник на Отделението по медицинска онкология и дерматология в Комплексния онкологичен център в Пловдив, председател на БАДО. В различни презентации тя показа колко напред е стигнала медицината в овладяването и успешното менажиране на метастатичния меланом.

Особено оживена дискусия предизвика презентацията й за „Предизвикателствата  в 3-та линия лечение на BRAF позитивен метастатичен меланом“, в която д-р Шаламанова представи клиничен случай за умело контролиране на болестта с над 3 последователни линии на лечение.

Извън прецизната медицинска работа и резултати от провежданото лечение, най-ценният извод от този случай, който искаме да стигне до засегнатите от меланом и техните семейства е, че можем вече да разглеждаме меланома като заболяване с хроничен ход и шанс за добър контрол, дори и в IV-ти стадий.