Националната конференция по онкология - БОНД

Дискутирахме новостите в лечението на увеалния меланом на конференция в София

Започна Националната конференция по онкология, организирана от Българското онкологично научно дружество. Днес и утре престижният форум ще представи в София новите лекарствени продукти в медицинската онкология. На събитието Българската асоциация по дермато-онкология е представена от д-р Гергана Шаламанова и д-р Ива Гаврилова, дм.
Д-р Гаврилова модерира сесия за новостите в лечението на увеалния меланом – очната форма на заболяването. Доскоро тя даваше разсейки при половината от пациентите, но от тази година засегнатите в България имат достъп до модерно лечение с нова молекула, което дава много добри резултати и вече се покрива от Здравната каса.
Проф. Георги Момеков – ръководител на катедра „Фармакология“ на Фармацевтичния факултет, МУ – София запозна аудиторията с естеството и механизма на действие на новата молекула. Д-р Гаврилова представи пътя на пациента с увелаен меланом и предизвикателствата по него, а д-р Шаламанова – резултати от прилагането на новите лекарствени възможности в лечението в метастатичен стадий.
Събитието продължава и утре с обсъждане на най-новите методи за диагностика и лечение на различни видове онкологични заболявания.