„Академия Меланом“ 2023

Третата „Академия Меланом“ отваря нови хоризонти за лечение на рака на кожата

Форумът в София събира водещи специалисти от световните онкологични конгреси  

В София започва третата „Академия Меланом“ с международно участие. Събитието се  организира от Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) и ще събере от 17-ти до 19-ти ноември в „София Хотел Балкан“ водещи  специалисти от България и чужбина, свързани с диагностиката и лечението на малигнен меланом и редки кожни тумори.

„Академия Меланом“ е уникален форум за обмен на опит между лекари онколози, онкодерматолози, хирурзи, радиотерапевти, нуклеарни медици, образни диагностици, патохистолози, дерматолози, изследователи, учени, медицински сестри и други експерти. Ще бъдат представени клиничен опит, изследователска работа и резултати от клинични изпитвания, които отразяват огромния напредък в областта на дермато-онкологията.

От научна гледна точка програмата на конференцията ще предостави цялостен преглед на най-новите постижения в областта на меланома и кожната онкология. Разнообразните пленарни лекции, интерактивни симпозиуми и семинари ще обхванат областта на меланома, базоцелуларния карцином, плоскоклетъчния карцином, карциномът на Меркел и други злокачествени кожни тумори. Ще бъде представен целият спектър на заболяванията, включително епидемиология, превенция и ранно откриване, диагностика и стадиране, хирургична и лъчетерапия и системни терапии.

Сред акцентите са новите терапевтични възможности за пациенти в ранен IIB  и IIC стадий, които са достъпни за българските пациенти от лятото на тази година. Опитът на УСБАЛО – София и ролята на сентинелната биопсия за прецизно стадиране при новодиагностицирани пациенти също ще бъдат част от съботната програмата на форума. Ще бъдат представени и първите резултати от прилагането на видокотехнологичната оперативна техника в рефенирани онкологични центрове в Пловдив, Варна и Бургас.

Нов клас антитяло, част от комбинирана имунотерапия за лечение на меланом в метастатичен стадий ще представи проф. д-р Пьотр Рутковски – ръководител на клиника в Националния изследователски институт по онкология във Варшава, Полша. Окуражаващите резултати дават нова надежда за контрол над заболяването, при значително по-ниска имунотоксичност.

С нов клас антитяло е свързана и сензацията в лечението очната форма на малигнения меланом, която ще бъде представена на форума в София. Това рядко, но изключително трудно за овладяване заболяване е сериозно предизвикателство, което намира нова перспектива в новия препарат, предназначен за овладяване на метастатичните форми на заболяването, което до скоро беше немислимо. Ще видим и резултати от лечението на първите пациенти с новия препарат.

Проф. Тереза Амарал от Центъра за клинични изпитвания за рак на кожата към Университета на Тюбинген, Германия и водещ лектор на Европейската асоциация по медицинска онкология за кожни тумори ще говори за резистентността към терапиите, което е голям бич и за лекари, и за пациенти. Проф. Амарал пристига специално за събитието, за да предаде опита си в преодоляването на резистентността към лечението, която засяга в различна степен близо 40% от пациентите с меланом.

Третата Академия няма да бъде изключение от приноса и влиянието на предишните си издания. Ще бъдат въведени някои уникални елементи, като например специални застъпнически сесии, свързани с качеството на живот на пациентите с меланом. С участието на психолози, терапевти по физическо здраве и най-уважаваният фертилен специалист у нас – д-р Георги Стаменов форумът ще обърне внимание на цялостната грижа и подкрепа за засегнатите и техните близки, както и възможностите на нашите млади пациенти да създават семейство и да живеят пълноценно и след болестта.