Симпозиум Дерматолози - Пловдив 2024

Симпозиум „Дерматолози“ ще представи предизвикателствата в диагностиката и лечението на кожни неоплазми

С нетърпение очакваме традиционния симпозиум с колеги-дерматолози, който организираме с екипа на Българската асоциация по дермато-онкология в Пловдив. Този година той ще се проведе от 21 до 23 юни и ще посрещне водещи специалисти от цялата страна, за да говорим за предизвикателствата в диагностиката и лечението на кожните  тумори.

Дерматолозите са първите кожни специалисти, към които се обръщат пациентите с множество бенки или съмнителни кожни образувания. Те са първите, които могат да разпознаят меланом или друг кожен тумор. Познаването на специфичните белези с диагностична стойност  и новите терапевтични възможности е от ключово значение за своевременното насочване към специализирано онкологично лечебно заведение, без опасни интервенции и забавяне на терапевтичните дейности. Затова често казваме, че в надбягването с времето при кожните неоплазми, дерматологът е най-ценният съюзник  на онкохирурга и онколога, в помощ на пациентите.

Благодарим на нашите лектори и на участниците в симпозиума, с които ще споделим новостите, научните постижения и клиничен опит в областта на дермато-онкологията.