Новини

Доц. Красимир Киров: Основните теми в Академия меланом ще са свързани с новостите и предизвикателствата в лечението на кожните тумори

кировПървата Академия меланом, организирана от Българската асоциация по дермато-онкология, ще се проведе в гр. София, в Бизнес център Capital Fort в периода 8 – 9 ноември 2019 г. Академията е образователна конференция, която революционизира представянето на нововъзникващите терапии и развиващите се стандарти за грижа при лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Тя е насочена към медицински онколози, сътрудници, хирурзи онколози, радиотерапевти, образни диагностици, онкодерматолози, патохистолози, нуклеарни медици, дерматолози, дерматопатолози, лекарски асистенти, фармацевти, изследователи, медицински сестри и всички други, които диагностицират и лекуват пациенти с малигнен меланом  и други кожни злокачествени заболявания.

Академия Меланом

1900x268px DERMATOONCOLOGY2019

8-9 ноември 2019, Кепитъл Форт, гр. София.

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена е от БАДО с мисията да бъде мост към бъдещето в медицината, към нововъзникващите терапии и стандарти в онкодерматологията, и към генерирането на революционно ново знание в областта, благодарение на синергията на интердисциплинарния опит.

Повече информация за събитието

Д-р Ива Гаврилова: Всяка новопоявила се или бързо нарастваща и променяща се неболезнена, „раничка“ или „брадавица“, която не заздравява повече от 2-3 месеца трябва да бъде прегледана

d r gavrilovaД-р Ива Гаврилова,дм работи в клиниката по Онкодерматология към Националния онкологичен медицински център от 2005 г. със специалност обща хирургия. От 2016 г. до момента специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция. Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза в реномираната университетска болница „Сент Луи“, гр. Париж и в Онкологичния център гр.Лион. Изучава краниофациална хирургия при световнопризнатия корифей Проф. д-р Дарина Кръстинова в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“ Версай. 2017г. започва обучение по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли при световноизвестния пластичен хирург Проф. Франсоаз Фирма в болница „Бизе“, гр. Париж. През 2018г. придобива научна степен доктор по специалност Онкология на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България“. Съвместно с екип от видни онкодерматолози от цялата страна създават „Българска Асоциация по Дермато Онкология“ и обединяват сили за подобряване на диагностиката и лечението на пациенти с редки злокачествени кожни заболявания.

Ако съм диагностициран с рядък кожен карцином, кой е първият медицински специалист, който трябва да потърся? Кои медицински специалисти ще ми помогнат, за да получа медицинска помощ?

Представители на БАДО участваха в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Мюнхен, Германия

d r Iva Gavrilova ESMO Munich2018Д-р Ива Гаврилова и д-р Наташа Цекова, учредители на Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) и д-р Желязко Арабаджиев, началник отделение по медицинска онкология в Болница Токуда (Acibadem Cityclinic) взеха участие в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология – ЕСМО (European Society for Medical Oncology, ESMO) в Мюнхен, Германия, който се проведе от 19 до 23 октомври.

Българските лекари участваха в обсъжданията на възможностите за провеждане на адювантна терапия на малигнен меланом чрез прецизно лечение още в ранен и неметастазирал стадий на заболяването с моно и комбинирани терапии. Най-модерните тенденции в медицината са именно избор на подходяща лекарствена терапия, приложена след оперативното лечение на първичния тумор и/или лимфни метастази, с цел подобряване на прогнозата и удължаване на преживяемостта.

БАДО става член на Европейската асоциация по дермато-онкология

EADO 6 9.11 BarselonaБългарската асоциация по дермато-онкология (БАДО) ще подаде документи за членство в Европейската асоциация по дермато-онкологията. Това ще стане по време на конгреса на ЕАДО, който ще се проведе от 6 до 9 ноември 2018 г. в Барселона, Испания. На форума ще присъстват водещи специалисти и учредители на БАДО, както и съпредседателя на Асоциацията д-р Гергана Шаламанова.