Членство

Членство

Членуването в Сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на дермато-онкологията, приема устава, целите и задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.

Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, в която се заявява съгласие с този устав.

Формуляр за заявка за членство можете да изтеглите оттук.

Изпратете попълнената форма на адрес:
Док. Гергана Шаламанова – Председател на БАДО
ул. Александър Стамболийски 2А, Пловдив 4004,
е-мейл: info@bado.bg

Image
Image