X конгрес на Българското дерматологично дружество (БДД)

Интересни презентации и ползотворен дебат за Онкодерматология на конгреса на БДД

Онкодерматологията намери своето достойно място в програмата на X-ия юбилеен конгрес на Българското дерматологично дружество (БДД). Д-р Гергана Шаламанова и д-р Ива Гаврилова от БАДО, заедно с д-р Преслав Василев, Плевен, модерираха специален панел, който представи клинични случаи за диагностиката и лечението на редки кожни тумори.

Водещи експерти по специалността от цялата страна представиха интересни случаи от практиката си. Д-р Ива Гаврилова, д.м. презентира подходи за лечение на авансирали форми на базоцелуларен карцином, съобразно новата класификация на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO). „Вярвам, че това знание е било полезно за колегите с интереси в областта на дерматологията, защото те са в първи досег с пациентите с рискови кожни образувания. Тясната връзка между онколога и дерматолога може да бъде от огромно значение за бързата и точна диагноза, лечението и ефективната грижа за нашите пациенти“, каза д-р Гаврилова.

Получи се интересен панел и ползотворна професионална дискусия, за което допринесоха всички участници в залата. Изказваме специална благодарност на организаторите, защото това е начинът да се развиваме заедно и да бъдем още по-добри лекари.