"Академия Меланом" 2023

Иновативно лечение на меланом в ранен стадий вече е регистрирано в България

Вторият ден на „Академия Меланом“ 2023 представи изключително обещаващи нови терапевтични възможности, които значително променят перспективите пред пациентите с меланом и успеха на тяхното лечение.

От лятото на тази година у нас бе регистрирано иновативно лечение в ранен IIB  и IIC стадий, насочено към предотвратяване на бъдещи рецидиви и развитие на далечни метастази. То се извършва с монотерапия с продължителност 1 година и дава изключително окуражаващи резултати за ранно овладяване на хода на заболяването.

В тази връзка водещите специалисти в областта на дермато-онкологията подчертаха ролята на точната и прецизна диагностика, която придобива още по-голямо значение в ерата на иновативните терапии, особено с навлизането на адювантната имунотерапия и таргет-терапията.

На форума д-р Ива Гаврилова представи най-прецизният метод за ранно оперативно стадиране при меланом – сентинелната биопсия. Техниката е без алтернатива за точното определяне на стадия на заболяването при новодиагностицирани пациенти и за рестадиране при наличие на рискови фактори или съмнение за напредващо заболяване.

Биопсията на стражевия лимфен възел, утвърдена и развита от доц. д-р Красимир Киров и негови последователи в УСБАЛО – София, вече се прилага успешно в реферирани онкологични центрове в Пловдив, Варна и Бургас. Екипи от трите лечебни заведения представиха първи резултати от работата си на форума на БАДО.