Д-р Шаламанова и д-р Герадимов на форум на БАМО

Четирима представители на БАДО бяха лектори на форум на БАМО

Четирима представители на БАДО  бяха лектори в ХI-та научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) – „Защо е нужно да говорим повече за онкофертилитет? Качество на живот при пациенти със солидни тумори: Предизвикателства от реалната практика”.

Форумът се проведе от 10 до 12 май в София и събра повече от 200 медицински специалисти от различни специалности, представители на фармацевтичната индустрия, научна общност и студенти по медицина. Лектори бяха близо 40, от водещи лечебни заведения в страната.

Доц. д-р Ива Гаврилова – член на УС и секретар на БАДО, която е консултант в платформата zapazi.me, представи проектите, по които работи, свързани с онкофертилитета  и медицинската онкология, и в частност с малигнения меланом по време и след бременността. Един от тях проучва потенциалното влияние върху фертилитета на съвременните терапии в ранен стадий на меланом. Нов проект към Европейската асоциация по дермато-онокология EADO с участието на д-р Гаврилова ще проучи пациенти с установен меланом по време на бременност или до една година след това – т.н. меланом, асоцииран с бременността. „Вярвам, че ще даде яснота върху множество въпроси, на които все още нямаме отговори“, каза д-р Гаврилова.

Председателят на БАДО – д-р Гергана Шаламанова модерира симпозиум за „Клиничните ползи и предизвикателства при лечението на метастатичен меланом с BRAF V600 мутация“. Тя представи насоките на Европейско общество по медицинска онкология (ESMO) за диагностика и терапевтични подходи при метастатичен  меланом.
Д-р Шаламанова акцентира върху терапевтичното  поведение  при метастази в централната нервна система,  които са най-сериозният проблем в хода на заболяването, както и върху важността на правилното секвениране на терапиите, в комбинация с лъчетерапия и неврохирургия. Заедно с д-р Александър Герасимов от УС на БАДО дискутираха клинични случаи.  Д-р Герасимов от своя страна представи на симпозиума актуализираните резултати от 7-годишен анализ при пациенти, лекувани с вид таргетна терапия в метастатичен стадий.

Във втората научна сесия на тема „Пациентът – в центъра на онкологичното решение“ участие взе и д-р Теодора Караниколова от БАДО. Тя насочи вниманието на аудиторията към новите възможности за съвременно лечение на ендометриалния карцином и към ролята на имунотерапията в лечението на плоскоклетъчен карцином.