БДД - плакет - доц. Красимир Киров

Българското дерматологично дружество връчи посмъртно почетен плакет на доц. д-р Красимир Киров

Българското дерматологично дружество връчи плакет „Почетен член на БДД“ на доц. д-р Красимир Киров на церемония по повод 100-годишнината на организацията. Видният български онколог, учредител и първи председател на БАДО, бе удостоен посмъртно за заслугите си за развитието на онкодерматологията в България. Отличието бе прието от д-р Ива Гаврилова – от името на семейството.

„Приех отличието с огромно вълнение и благодарност за признанието към заслугите на доц. Киров. Присъждането на плакета в годината на вековния юбилей на Българското дерматологично дружество е още по-мотивиращо и вдъхновяващо както за близките на доц. Киров, така и за всички негови ученици и последователи, които черпехме от неизчерпаемото му знание и отдаденост на професията, която практикуваше с огромно сърце и любов. Това е най-ценното наследство, което той ни остави“, каза д-р Ива Гаврилова.

Събитието в аулата на Софийския университет постави началото на X-ия юбилеен конгрес на БДД, с който най-старото медицинско дружество в България отбелязва  развитието и постиженията на дерматологичната наука у нас. Официалното откриване направи проф. Николай Цанков – патронът и лицето на дерматологията днес.

В престижния форум ще вземат участие д-р Гергана Шаламанова – председател на БАДО и д-р Ива Гаврилова, които ще модерират сесията за Онкодерматология в конгресната програма. Д-р Гаврилова ще представи пред аудиторията постиженията на медицината и клиничен опит за авансирали форми на базоцелуларен карцином, базиран на новата класификация на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO). Очаквате интересни новини от работата на конгреса в следващите дни.