Certificate Affiliated Organizations EADO_BADO

БАДО се присъедини към голямото семейство на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO)

БАДО официално се присъедини към най-голямата европейска организация за сътрудничество и координация на клинични и лабораторни изследвания в областта на рака на кожата – Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO).

Приемането на БАДО за член на EADO е признание за дейността на българската организация и нейната роля в превенцията, диагностиката, лечението на рака на кожата, изследванията и образованието в областта на национално ниво. „Това ще ни позволи да популяризираме приноса си и да работим на глобално ниво за подобряване на първична и вторична превенция, ранно откриване, клинична диагностика, клинични и експериментални изследвания“, каза доц. д-р Ива Гаврилова – избрана за представител на БАДО в отношенията с EADO.

В рамките на това партньорство двете организации ще си сътрудничат в организирането на научни и образователни събития и изследователски проекти. Статутът на свързана организация ще позволи на БАДО да участва в изследователски проекти на EADO, съвместно участие в комитетите и работните групи на EADO, съвместни сесии с борда на EADO за обсъждане на настоящи и бъдещи проекти.

Националните представители се ангажират да насърчават регистрацията на нови членове на EADO и разширяване на партньорската мрежа.