Ръководство

Учредители:

Д-р Красимир Киров (София)

Д-р Гергана Шаламанова (Пловдив)

Д-р Анна Кирова (Пловдив)

Д-р Петя Пеева(Стара Загора)

Д-р Ива Гаврилова (София)

Д-р Веселин Киров (Плевен)

Д-р Наташа Цекова ( София)

Д-р Йорданова (Пловдив)

Мария Капон (Пловдив)

Управителен Съвет:

д-р Красимир Киров - Председател (съпредседател) и член на УС

д-р Шаламанова - Председател (Съпредседател) и член на УС

д-р Веселин Киров - Секретар-касиер и член на УС

Image

Ръководството на Българска асоциация по дермато-онкология е изборен орган със следните задачи: съставя план за работата на дружеството и за провеждане на конгреси, конференции и други научни прояви; обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви; грижи се за финансовото състояние на дружеството и неговите прояви.