Събития

Image

Академия Меланом

8-9 ноември 2019, Кепитъл Форт, гр. София.

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена е от БАДО с мисията да бъде мост към бъдещето в медицината, към нововъзникващите терапии и стандарти в онкодерматологията, и към генерирането на революционно ново знание в областта, благодарение на синергията на интердисциплинарния опит.

Повече информация

Image

15th EADO Congress

24-27 April 2019, Paris, France

Конгресът на EADO е уникална възможност да присъствате на лекции, предоставяни от световно признати експерти в областта на раковите заболявания на кожата. Изключително бързо развиващите се научни разработки, както и клиничните данни, ще бъдат обхванати от новаторска програма, структурирана около лекции и пленарни сесии.

Около 1000 дермато-онколози, хирурзи, радиотерапевти, анатомопатолози, изследователи и професионалисти от индустрията ще присъстват на това събитие в областта на Дермато-онкологията.

Повече информация

Image

14th EADO Congress & 9th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma / Skin Cancer Centers

6-9 November 2018, Barcelona, Spain

Organizing committee: 

Claus Garbe. Tuebingen, Germany
Axel Hauschild. Kiel, Germany
Josep Malvehy. Barcelona, Spain
Vernon Sondak. Tampa, Florida, USA
John Thompson. Sydney, Australia

Website: www.congresseado-melanomacenters2018.com
Phone: 00 34 933 685 538
E-mail: sbc@sbc-congresos.com