За БАДО

За нас

Сдружение "Българска асоциация по дермато-онкология" (БАДО)" e вписано в Търговския регистъра и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЕИК на сдружението е 205142482.
Справка можете да направите на www.brra.bg

Управителен съвет

Д-р Гергана Крумова Шаламанова - Делева - Председател и член на УС

Д-р Ива Гаврилова - Секретар и член на УС

Д-р Теодора Караниколова - член на УС

 

Членства

Сдружение БАДО e член на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС)
Уеб сайт: http://www.medunion-bg.org/

и на Европейската асоциация по дермато-онкология EADO
Уеб сайт: http://www.eado.org

Image
Image
Image

Основни цели на сдружението са:

  1. да обединява интересите на своите членове и подпомага на тяхното професионално развитие и изява;
  2. да съдейства за развитието, популяризирането на новостите и издигане ролята и значението на дермато-онкологията в България;
  3. да подпомага:
  • а. развитието на младите специалисти по дермато-онкология;
  • членовете си в диалога и взаимоотношенията им с местната и централна власт, както и с Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса;
  • експертно дейността на пациентски организации.